Avonddienst 18 september 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Kerkdienst -

"Deel je tafel, deel je hart!"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 100 : 1, 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 100 : 3, 4
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Lukas 7:36-50
 • Zingen: NLB 23b : 1, 2, 4
 • Verkondiging: Deel je tafel, deel je hart!
 • Zingen: HH 516 : 1, 3, 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: HH 393 : 1, 3
 • Avondgebed door te zingen: NLB 263 : 1, 2, 3
 • Digitaal collectemoment, fysieke collecte bij de uitgang
 • Zingen: Psalm 16 : 1, 3
 • Heenzending en zegen, zingend beamen

Deel deze pagina met anderen!