Avonddienst 2 oktober 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Kerkdienst -

"In het gefluister van Zijn genade"
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: NLB 34: 1 en 2 – Ik loof de Heer altijd
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: HH 539:1 t/m 3 – Heer in Uw Heiligdom
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: 1 Koningen 19:1-18
 • Zingen: NLB 283:1,2 en 5
 • Verkondiging: In het gefluister van Zijn genade
 • Zingen: NLB 723:1 en 2 – Waar God de Heer zijn schreden zet
 • Belijdenis van het geloof
 • Collectemoment – HH30 – Bless the Lord, my soul (Meditatief lied. Alleen orgel)
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Zingen: Hemelhoog 723 – Hef je hoofd omhoog
 • Zending en zegen

De apostolische geloofsbelijdenis

Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft: de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. Zo machtig is Hij!

Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren werd in de stal van Betlehem, die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is. Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.

Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan en dat Hij terug komt op aarde, om alles nieuw te maken.

Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het pinksterfeest
en die wonen wil in ons hart.

Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen: als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader, waar we allemaal thuis horen.

Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil,
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.


Deel deze pagina met anderen!