Avonddienst 20 augustus 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Benedikte Bosch

- Gezamenlijke dienst in de GK -

* Orgelspel
* Welkom en mededelingen
* Aanvangslied: psalm 103: 1 en 3
* Stil gebed
* Votum en Groet
* Inleiding op de dienst
* Gebed
* Lezing uit het Oude Testament: Exodus 33: 12-19
* Zingen: lied 256 + gedicht + lied 256
Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.
O blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.

Zing zacht,
zing voor je uit.
Bezing de dingen
die goed voor jou zijn geweest.
Zing de zon en de regenwolk,
zing de namen van de bloemen:
ogentroost en ereprijs,
zing het water en de wijn
en zing het brood
zevenmaal.

Zing de namen van de mensen.
Zing moeder, vader, zus en broer,
goede buur en verre vriend.
Zing jezelf.

Zing jezelf in slaap.
En hoor de engel zingen.

Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.
O blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.
* Lezing uit het Nieuwe Testament Lucas 1: 8-16 en 57-67
* Zingen: lied 158a
* Verkondiging (https://www.youtube.com/watch?v=kP0pNVkVhso)
* Na inleidend orgelspel zingen: psalm 33: 1, 2 en 8
* Inzameling van gaven
* Geloofsbelijdenis (gezongen; staande) lied 340b
* Dankzegging en voorbeden, Onze Vader
* Slotlied: lied 305
* Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt
* Orgelspel


Deel deze pagina met anderen!