Avonddienst 27 augustus 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Zangdienst -

"Ik zie een poort wijd open staan"
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen in wisselzang:
  Ere zij aan God de Vader, JdH 21 (= NLB 705):
 • – 1 allen / 2 mannen / 3 vrouwen / 4 allen
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen:
  * Als ik maar weet, Jdh 17 (= HH 458)
  * Vaste Rots van mijn behoud, Jdh 283 (= HH 466)
 • Gebed
 • Zingen:
  Leid mij Heer, o machtig Heiland, Jdh 108 (= HH 686)
 • Orgelimprovisatie
 • Zingen in wisselzang:
  Psalm 43 : 1 (allen), 3 (vrouwen), 4 (mannen), 5 (allen)
 • Lezing door lectrice Leida Koesveld: Handelingen 12:1-12
 • Zingen:
  Laat mij slapend op U wachten, JdH 177
 • Overdenking “Ik zie een poort wijd open staan”
 • Zingen:
  Ik zie een poort wijd open staan, JdH 140 (= HH 726)
 • Inleiding op de gezongen geloofsbelijdenis
 • Zingen:
  U heilig Godslam loven wij, JdH 667 (melodie van Ps. 54)
 • Dankgebed
 • Zingen:
  * God in den hoog’ alleen zij eer, Jdh 55a (NLB 302 : 2, 3, 4)
  * De dag door Uw gunst ontvangen, JdH 400a (Liedboek 1973, nr. 393)
 • Heenzending en zegen, besloten met gezongen amen.

Let op: indien er geen coupletten genoemd worden, dan zingen we ALLE coupletten van het genoemde lied!


Deel deze pagina met anderen!