Avonddienst 29 januari 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. G. Oosterman

- Kerkdienst -

 • Welkom en mededelingen
 • We zingen: lied 91a vers 1 en 2 (Nieuwe Liedboek).
  Wie in de schaduw Gods mag wonen…
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • We zingen: lied 91a vers 3 (Nieuwe Liedboek).
  Geen duister zal je overvallen…
 • Gebed
 • We zingen: lied 314 vers 1 en 2 (Nieuwe Liedboek).
  Here Jezus, om uw woord…
 • Schriftlezing: Genesis 4 vers 1-16 (NBV21). zie hiernaast
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • We zingen: lied 345 vers 1 en 4 (Hemelhoog).
  Ik heb de vaste grond gevonden…
 • Geloofsbelijdenis: Nicea Constantinopel.
  Niet gezongen.
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: lied 263 vers 1 en 3 (Nieuwe Liedboek).
  Wees Gij mijn toevlucht…
 • Gezongen amen (3x)

1 De mens had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER, ‘zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’
2 Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer.
3 Na verloop van tijd bracht Kaïn de HEER een offer van de opbrengst van het land.
4 Ook Abel bracht een offer: van de eerstgeboren dieren van zijn kudde offerde hij de beste stukken vlees. De HEER schonk aandacht aan Abel en zijn offer,
5 maar aan Kaïn en zijn offer niet. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker.
6 De HEER zei tegen hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker?
7 Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’
8 Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood.
9 Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet, ‘antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’
10 ‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar Mij schreeuwt.
11 Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer uit jouw hand te ontvangen.
12 Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’
13 Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar.
14 U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag U niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’
15 Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En Hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan.
16 Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden.


Deel deze pagina met anderen!