Avonddienst 6 november 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. N.W. van den Houten

- Kerkdienst -

"Toekomst vol van hoop"

MMV Gospelkoor Together

 • Welkom
 • Zingen Psalm 150
 • Stil gebed votum en groet
 • Koor:
 • Wees stil voor het aangezicht van God (waarvan het 1e couplet als samenzang)
 • Met het oog op U gericht
 • Gebed
 • Schriftlezing 1 Thes 4:9-18
 • Zingen NLB 753 wisselzang (mannen vrouwen?)
 • Koor:
 • You say
 • Psalm 139
 • Verkondiging
 • Koor:
 • Seek first His Kingdom
 • Full control
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen NLB 913:1,2 melodie The Rose
 • Gebeden
 • Slotlied Sela Toekomst vol van hoop
 • zegen

Deel deze pagina met anderen!