Avonddienst 7 mei 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. B.G. Versteeg

- Kerkdienst -

"Bokshandschoen of fluwelen handschoen?"
 • Welkom en mededelingen
 • Lied 84:1,2 (Hoe lieflijk hoe goed is mij Heer)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 23C:1,2,3 (Mijn God, mijn herder zorgt voor mij)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 23
 • Lied Hemelhoog 10:1,2,3,4,5 (De Heer is mijn herder)
 • Schriftlezing: Johannes 10:1-15
 • Lied 653:1,6,7 (U kennen uit en tot U  leven)
 • Verkondiging
 • Thema: Bokshandschoen of fluwelen handschoen?
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 221:1,2,3 (Zo vriend’lijk en zo veilig als het licht)
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 968:1,3 (De ware kerk des Heren)
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven (https://www.youtube.com/watch?v=tymXKxomv_A)
 • Slotlied 243:1,2,6,7 (O Heer mijn God ook deze nacht)
 • Zegen – Gezongen amen (3x)

Deel deze pagina met anderen!