Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Aanvraag condoleance/begrafenis

In onze kerk staat Jezus en de Bijbel centraal. Ons kerkgebouw is het middelpunt van de zondagse erediensten. Voor activiteiten op andere momenten in de week is ons gebouw ( of enkele zalen) te huur, ook voor mensen buiten onze gemeente. De kerkenraad hanteert het beleid dat het gebouw alleen beschikbaar wordt gesteld voor activiteiten die niet in strijd zijn met onze geloofsovertuiging of met activiteiten in onze gemeente. Bij twijfel of een activiteit past binnen de identiteit van het gebouw beslist de kerkenraad.

U heeft telefonisch een aanvraag gedaan voor een Condoleance of afscheidsdienst in de Maranathakerk / of op de site gekeken in de agenda of de kerk vrij is. Zou u onderstaande gegeven in willen voeren en dit formulier retour willen sturen?

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor het gebruik van een kerkruimte. Deze aanvraag zal door de beheerder van de kerkagenda zo snel mogelijk worden ingepland. Mochten er nog vragen zijn, dan neemt de beheerder daarover kontakt op.

Wanneer de aanvraag is verwerkt ontvangt u hiervan een bevestiging.

*Vereiste informatie.
Aanvraag condoleance/begrafenis

U kunt via de kerkagenda op deze site bekijken of een ruimte nog vrij is op het gewenste tijdstip. Staat er op dat moment niets in de agenda dan kunt u er van uit gaan dat de ruimte vrij is.

In de onderstaande lijst kunt u desgewenst meerdere ruimtes selecteren. Dit kan door het ingedrukt houden van de Ctrl-toets, terwijl u met de muis de ruimtes aanklikt.

Begrafenisondernemer *
Uitvaartleider: naam *
Uitvaartleider: telefoonnummer *
Uitvaartleider: email adres *
Naam overledene *
Is hij/zij lid van de kerk *
Adres overledene *
Datum Condoleance *
Tijden dat de kerk open moet zijn *
Begin en eind tijd van de condoleance *
Hoeveel personen staan er in de rij *
Ruimte (voorkeur) *
Datum Afscheidsdienst *
Voorgang(st)er/spreker/ *
Begin en eindtijd dat de kerk open moet zijn *
Tijdstip waarop de familie in de kerk komt *
Begintijd van de dienst *
Voor hoeveel genodigden moeten er plaatsen worden gereserveerd *
Naam Voorganger/spreker *
Wie verzorgt de liturgie *
Wordt er muziek gedraaid *

Zo ja graag dag van te voren aanleveren i.v.m. proefdraaien.

Komt u na de begrafenis terug in de kerk *
Zo ja met hoeveel personen *
Moet de dienst opgenomen worden *
Vragen of opmerkingen