Ochtenddienst 10 september 2023

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Viering Heilig Avondmaal -

"Het feest van het gekruisigde lam"
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezing: Johannes 13:1-17
 • Lied: NLB 314:1 t/m 3 – Here Jezus om Uw woord
 • Verkondiging – Het feest van het gekruisigde lam
 • Lied HH 515:1, 2 en 3 – Dit is het Lam
 • Viering Heilig Avondmaal
  – Onderwijzing
  – De tafel wordt toebereid (Organist speelt)
  – Gebed
  – Nodiging
  – Eten van brood en wijn
  – Dankzegging
 • Psalm 138:1-2; 6 en 8
  Ik wil U loven met heel mijn hart, voor U zingen onder het oog van de goden,2mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en trouw: grote dingen hebt U beloofd, tot eer van uw naam. 6. De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet Hij om, de hoogmoedige doorziet Hij van verre.’ 8HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
 • Kinderen terug vanaf de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en onze Vader
 • Collectemoment
 • Slotlied  NLB 705:1, 2 en 4 Ere zij aan God de Vader
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!