Ochtenddienst 13 augustus 2023

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Kerkdienst -

"Toon handen van liefde"
 • Welkom en mededelingen
 • Lied – NLB 84:1 en 5 – Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied – NLB 634 – U zij de glorie
 • Gebed van toenadering
 • Geloofsbelijdenis
 • Hemelhoog 523:1 t/m 3 – Ik geloof in God de Vader
 • Gebed voor licht van de Heilige Geest
 • Schriftlezing – Marcus 1:40-45
 • Lied – HH 466:1 en 3 – Vaste Rots van mijn behoud
 • Kinderen naar Kindernevendienst
 • Verkondiging – Toon handen van liefde
 • Luisterlied – Ray Boltz – “Thank You” https://www.youtube.com/watch?v=RNWFon0XO5s
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collectemoment
 • Lied – HH 683: 1 en 3 – Laat mij zijn een instrument
 • Zending en zegen

Deel deze pagina met anderen!