Ochtenddienst 14 augustus 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
dhr. R. Fluit

- Kerkdienst -

"Geloofshelden"
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 65: 1 en 2 “De stilte zingt U toe o Here”
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 65: 5 “Gij komt het dorre land doorschrijden”
 • Gebed om ontferming
 • Tien Woorden
 • Zingen: Hemel Hoog 420: 1, 2 en 4 “Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind”
 • Gebed opening van Gods Woord
 • Kindermoment/kinderen gaan naar de nevendienst
 • 1e Schriftlezing: Jeremia 23: 23 – 29 (NBV21)
 • Zingen Psalm 25: 2 en 4 “Here, maak mij uwe wegen”
 • 2e Schriftlezing: Lucas 12: 22 – 32 en 49 – 56 (NBV21)
 • Zingen: Hemel Hoog 373 “Grote God, zie ons verlangen”
 • Verkondiging: Thema  “Geloofshelden”
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Lied 939 “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht”
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven bij de uitgang
 • Slotlied Lied 418; 1, 2 en 3 “God schenk ons de kracht”
 • Zegen  – Gezongen amen (3x)

Deel deze pagina met anderen!