Ochtenddienst 16 oktober 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Doopdienst -

"De kunst om dankbaar te zijn"

De uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden in de bijlage onderaan!

 • Welkom en mededelingen
 • Lied: NLB 131:1 en 3 – O Heer er is geen trots in mij (School Psalmrooster)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: HH 562:1 t/m 5 – Mijn Vader, dank U wel (Wisselzang)
 • Presentatie van de dopelingen
  Bas van den Brandhof
  Stijn Bertus Willem Van de Hee
 • Kinderen worden binnengebracht
 • Meer dan een wonder https://www.youtube.com/watch?v=BfxL56TNsvQ
 • Woorden bij de doop
 • Doopgebed
 • Doopbeloften en Belijdenis (zie hiernaast) Allen staan
 • Allen gaan zitten; ouders blijven staan
  Bediening van de doop (Elke ouder leest zijn gebed voor en het kind wordt vervolgens gedoopt)
 • Ontsteken kaarsen
 • Vraag aan gemeente (Allen staan): Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord? Gemeente: Ja. Dat willen wij.
 • Zegen Lied: HH 61:1 en 2 – De Here zegent jou
 • Kinderen worden naar buiten gebracht
 • Gebed voor schriftlezing.
 • Schriftlezing: Jesaja 38:9-20
 • Verkondiging – De kunst om dankbaar te zijn
 • Lied: HH 563 – Vader God, ik vraag me af
 • Moment van gedenken – Piet de Groot
 • Lied Psalm 121: 1 en 4
 • Voorbeden, dankzegging, Stil gebed en onze Vader
 • Slotlied: HH 564:1 t/m 5 – Voor uw liefde, Heer Jezus
 • Zending en zegen

 

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die de Vader is van alle mensen,
die de aarde aan de mensen heeft toevertrouwd.
Ik geloof in Jezus Christus,
die van Godswege gekomen is
om ons te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van kwade machten,
om Gods vrede met de mensen te verkondigen.
Hij heeft zichzelf gegeven tot de dood op het kruis,
als dienaar van alle mensen van alle tijden.
Verrezen uit de doden wil hij voortleven
in ons en allen die zijn weg ten leven willen gaan.
Ik geloof in de heilige Geest,
die werkzaam is in mensen van goede wil.
Ik geloof in de kerk van Christus op aarde,
die gesteld is tot teken van heil voor heel de wereld,
die, uitgerust met de kracht van de heilige Geest
geroepen is zich dienstbaar te maken aan de mensen.
Ik geloof dat wij zullen leven van Gods leven,
voor altijd. Amen


Deel deze pagina met anderen!