Ochtenddienst 17 september 2023

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Kerkdienst -

"Deel je tafel, deel je hart!"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied als oproep tot lofprijzing: NLB 117d (3 x)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen ter verootmoediging: HH 276 (2x)
 • Leven naar de wil van God: 1 Johannes 3:15-20
 • Zingen als toewijding: Psalm 32 : 3
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Kinderlied: Mijn God is zo g-o-e-d
 • Schriftlezingen door lectrice Jetty Westerink: Lukas 7:36-50 & Lukas 24:28-35
 • Korte toelichting op het thema
 • Zingen: NLB 23b : 1, 2, 4, 5
 • Verkondiging: Deel je tafel, deel je hart!
 • Zingen als antwoord op de verkondiging: HH 395 : 1, 2, 3, 4, 5
 • Stil gebed, dankgebed, voorbede, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen op drempel van de heenzending: Psalm 103 : 3, 9
 • Heenzending en zegen (zingend beamen)

Deel deze pagina met anderen!