Ochtenddienst 20 augustus 2023

Voorganger:
ds. Ties Schutte

- Kerkdienst -

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied HH 16 Als een hert dat verlangt naar water (2x)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Liedboek 84a Wat hou ik van uw huis (alle coupletten)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Woord van bevrijding 1 Kor 13 (NBV)
 • Lied HH 442 Zo vriendelijk en veilig als het licht
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Joh 11:17-44
 • Lied HH 359 Nooit kan ’t geloof teveel verwachten
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Liedboek 608 De steppe zal bloeien
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied HH 460 Ik zal er zijn
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!