Ochtenddienst 22 mei 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Viering Heilig Avondmaal -

"Gods mensen zijn zichtbaar"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: HH 479:1 en 4 – Heer, U bent mijn leven
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Ps 150:1 en 2 – Loof God, loof Hem overal
 • Gebed van toenadering
 • Geloofsbelijdenis https://www.youtube.com/watch?v=4XlF8jAcHiw
 • Lied:  HH 510:1 en 5 – Van U zijn alle dingen
 • Kindermoment
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezing: Matteüs 25:31- 46
 • Lied:        HH 491:1 en 3 – Spreek, o Heer
 • Verkondiging – Gods mensen zijn zichtbaar
 • Luisterlied: Opwekking 851 – Prijs de Koning https://www.youtube.com/watch?v=_xGgdivCYJo
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Onderwijzing -De tafel wordt toebereid
 • Gebed
 • Nodiging
 • Eten van brood en wijn
 • Dankzegging lied: HH 635: 1 t/m 3 – Heerlijk is uw naam
 • Kinderen terug van kindernevendienst
 • Stil gebed, voorbeden, dankzegging en onze Vader
 • Slotlied  NLB 705:1, 2 en 4 Ere zij aan God de Vader
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!