Ochtenddienst 23 april 2023

Voorganger:
ds. N. Van de Voet

- Kerkdienst -

"Onweerlegbare bewijzen"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Liedboek Gezang 634:1,2 U zij de glorie
 • Stil gebed, votum
 • Lied Liedboek Psalm 111:1,2 Van ganser harte loof ik Hem
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Tien Woorden Ex. 20 NBV
 • Lied  Hemelhoog 383 Maak mij rein voor U
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Hand. 1:1-3 NBV
 • Lied Liedboek Gezang 617:1,2,3,19 De heer is waarlijk opgestaan
 • Preek/ Verkondiging over Hand. 1:3 Onweerlegbare bewijzen
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Liedboek Psalm 36:2 Uw heil is als de hemel hoog
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zang bij de collecte: Hemelhoog 563 Vader God ik vraag me af
 • Slotlied Liedboek Gezang 791:1,2,4,6 Liefde eenmaal uitgesproken
 • Zegenbede

Deel deze pagina met anderen!