Ochtenddienst 27 Augustus 2023

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Kerkdienst -

"Grenzen verleggen"
 • Welkom en mededelingen
 • Lied: NLB 314:1 t/m 3 – Here Jezus, om u woord
 • Stil gebed, Votum en Groet
 • Lied: HH 586 – Groot is de Heer (x2)
 • Gebed om Heilige Geest
 • Geloofsbelijdenis
  HH 501 – Belijdenis
 • Kindermoment + Kinderlied
 • Kinderen naar kindernevendienst
 • Schriftlezing: Lucas 13:10-17
 • Lied: NLB 675: 1 en 2 – Geest van hierboven
 • Verkondiging: Grenzen verleggen
 • Lied: NLB 413:1 en 3 – Grote God, wij loven U
 • Kinderen terug van kindernevendienst
 • Stil gebed, dankgebed, voorbede en Onze vader
 • Collectemoment
 • Slotlied: HH 624:1, 3 en 5 – Vreugde, vreugde, louter vreugde
 • Zending en zegen

Deel deze pagina met anderen!