Ochtenddienst 29 mei 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Ben van Werven

- kerkdienst -

"Wat is: Geloven als een kind?"
 • Zingen: EL 376: 1 + 2 (‘Abba Vader’) HH 627
 • Welkom & mededelingen
 • Zingen: LvdK Psalm 8: 1 + 2 + 3 + 6 (‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven’) NLB 8
 • Stil gebed
 • Votum en Groet
 • Zingen: LvdK Gez. 323: 1 + 5 + 8 (‘God is tegnwoordig, God is in ons midden’) NLB 906
 • Gebed
 • Kindermoment

Preek is in 3 delen; elk deel bestaat uit: schriftlezing, uitleg en lied.

 • Deel 1: VERWONDEREN
  Lezen: Matth. 18: 1 – 5 (NBV)
  Preek deel 1
  Zingen: EL 374: 1 + 2 + 3 (‘O Heer mijn God (Hoe groot zijt Gij)’) HH 654

 • Deel 2: VRAGEN
  Lezen: 1 Thess 5: 15 – 22 (NBV)
  Preek deel 2
  Zingen: Opw 399 (‘Vader God ik vraag mij af’) HH 563

 • Deel 3: VERTROUWEN
  Lezen: Psalm 131 (geheel, NBV)
  Preek deel 3
  Zingen: LvdK Gez. 470: 1 + 2 + 3 + 4 (‘Wat vlied’ of bezwijk’, getrouw is mijn God’)

 • Voorbeden
 • Collecten
 • Apostolische Geloofsbelijdenis, met als antwoord: Zingen: LvdK Gez. 440: 1 + 2 + 4 (‘Ik heb de vaste grond gevonden’) HH 345
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!