Ochtenddienst 31 juli 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Kerkdienst -

"Don't worry, be happy"
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: Psalm 118:1, 5 en 9 – Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Groet
 • Zingen: NLB 413:1 t/m 3 – Grote God, wij loven U
 • Voorlezen van de wet
 • Schuldbelijdenis – Psalm 142:1, 4, en 7 – Tot God de Heer hief ik mijn stem
 • Genade verkondiging
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Zingen: HH 539:1, 3 – Hier in uw heiligdom
 • Schriftlezing: Mattheüs 6:25-34
 • Zingen: HH 491: 1 en 3 – Spreek, o Heer
 • Verkondiging: Don’t worry be happy
 • Antwoordlied – In de hemel is de Heer (Oorspronkelijk een Zuid-Afrikaans lied)
 • Spreekbeurt – Gave kamp
 • Moment van gedenken – Henk Gaasbeek –
 • Hemelhoog 336 : 1 + 2 – Groot is Uw trouw
 • Stil gebed, dankgebed, voorbede en Onze vader
 • Zingen: HH 395:1 t/m 5 – Ik wil jou van harte dienen
 • Zending en zegen

Deel deze pagina met anderen!