Ochtenddienst 7 november 2021

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Alex Brinkman

- Voorbereiding Heilig Avondmaal -

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: HemelHoog 38 “Mijn hulp is van U, Heer” (graag 2x couplet, 1x refrein)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: HemelHoog 495 “Votum en groet”
 • Gebed van verootmoediging
 • Woord van bevrijding: Ezechiël 18-30 (NBV)
 • Lied: Liedboek 641: 1 “Jezus leeft en ik met Hem”
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Eerste Schriftlezing: Lukas 14: 16-24 (NBV)
 • Lied: Liedboek 1000: 1, 4 & 5 “Wij zagen hoe het spoor van God”
 • Tweede Schriftlezing: Lukas 22: 7-20 (NBV)
 • Lied: Liedboek 567: 1 t/m 7
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: HemelHoog 517: 1 t/m 4 “U nodigt mij aan tafel”
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Liedboek 411: 1 t/m 3 “Laat de woorden die we hoorden”
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!