Ochtenddienst Nieuwjaarsdag 1 januari 2023

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Kerkdienst -

"Van oud naar nieuw in geloof en volharding"
 • Welkom en mededelingen
 • Lied – Lied – HH 445:1 en 3 – Ik bouw op U
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied – HH 479:1, 3 en 4 – Heer, U bent mijn leven
 • Gebed van toenadering
 • Leefregel
 • Galaten 5:16-23
 • Lied – HH 352:1 en 3 – Jezus’ liefde voor mij
 • Gebed voor licht van de Heilige Geest
 • Schriftlezing – Hebreeën 12:1-3
 • Lied – HH 466 – Vaste Rots van mijn behoud
 • Verkondiging – Van oud naar nieuw in geloof en volharding
 • Luisterlied: Alles wordt nieuw – Sela
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collectemoment
 • Lied – NLB 801:1, 3, 4, 5 en 8
 • Allen – Coupletten 1, 4 en 8
 • Mans – Couplet 3
 • Dames – Couplet 5
 • Zending en zegen

Deel deze pagina met anderen!