Zangdienst op 2e Paasdag 18 april 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Zangdienst -

"Vrije toegang"

Voorganger: Cock Kroon
Organist:       Marco Bouw
m.m.v.:         Interkerkelijk koor Immanuël uit Harskamp
                     o.l.v. Dirigent Gerwin van der Plaats     

De uitgewerkte orde van dienst kunt u onderaan de pagina vinden als bijlage                

 • Zingen voor de dienst: HH 304 ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’
 • OPW. 327 ‘Mijn Jezus ik houd van U’
 • Afkondigingen
 • Koor: ‘U zij genade en vrede’
 • Votum en groet (staande)
 • Zingen gemeente: Psalm 97: 1, 4 en 6 (staande)
 • Koor: Geef ons woorden om te zingen
  Beautiful Savior: Al mijn levensdag zing ik voor U, mijn Heiland
 • Gebed
 • Zingen gemeente en koor: HH 167 ‘Christus onze Heer verrees’
 •  Schriftlezing: Johannes 20: 11-18
 • Zingen: Psalm 42: 1, 2 en 7
 • Verkondiging: ‘Vrije toegang’
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: Gemeente en koor: HH 726: 1, 2 en 3
 • Koor: OPW. 315:  
  Heer uw bloed reinigt mij
  Ja de Heer is opgestaan
  De weg weer vrij
 • Dankgebed
 • Zingen: ‘Een toekomst vol van hoop’
 • Koor en Gemeente: HH 200: 1 en 3 (staande)
 • Zegen (staande)
 • Zingen beamen: NLB 415: 2 en 3 (staande)
 • Koor: toegift

Deel deze pagina met anderen!