Doopdienst 5 juni 2022

Op zondag 3 april werden er vijf kindjes uit onze gemeente gedoopt. Voorganger deze dienst was ds. Jacques Steenkamp, thema van de dienst was “Vrij om het juiste te doen.” n.a.v. Galaten 5:1 en 13-26