Liturgische bloemschikking Pasen

Zondag 9 april 2023

Pasen

Zie het leven
Opgestaan
Uit de dood
Een stralend licht
Verlicht
Het leven op aarde.
Dit licht,
Draag het mee
In je hart
Op je handen
Op je levensweg.