Zelfs vindt de mus…

Psalm 84 : 4 – “Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt,”

Deze lijster achter ons huis heeft haar plek gevonden, een nest gebouwd en, eieren gelegd. Over een paar weken zal zij voor de jonge vogels zorgen. De wereld is in crisis, de natuur gaat door. Waar wij ons zorgen maken over wat er om ons heen gebeurt zien we dat de dieren doen wat ze altijd doen. Beide onderwerpen raken mij, maar deze vogel op haar nest geeft straks nieuw leven en dat geeft mij hoop.

Joop van de Kaa