Avonddienst 20 februari 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Zangdienst -

"Wat hou ik van Uw huis"

Een liederenblad kun je vinden in de bijlage onderaan.

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: HH 539 : 1 (Hier in Uw heiligdom) en Opwekking 815 (Vul dit huis)
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 84 : 1, 2, 3
 • Inleidende woorden op de gezongen geloofsbelijdenis
 • Zingen: HH 370 : 1, 2, 3, 4 (‘k Geloof in God Hij is mijn Vader)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Zingen: HH 321 : 1, 3, 4 (Wees mijn verlangen)
 • Schriftlezing: Psalm 84
 • Zingen: HH 23 : 1, 4, 5 (Wat hou ik van Uw huis)
 • Overdenking: Wat hou ik van Uw huis
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: NLB 801 : 1, 5, 7, 8 (Door de nacht van strijd en zorgen)
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: HH 603 (Juich voor de Heer)
 • Heenzending en zegen, zingend beamen met NLB 425 (Vervuld van Uw zegen)

Deel deze pagina met anderen!