Eén rond de Bijbel – de Bijbel leven

Johannes 17:16-19

16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen naar de wereld, zoals U mij naar de wereld hebt gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

De evangelist Johannes beschrijft in hoofdstuk 17 het zogenoemde ‘hogepriesterlijk gebed’. Dit is het laatste gebed dat Jezus uitspreekt voor zijn gevangenneming in de hof van Getsemane. Het gebed is een intiem afscheidsmoment gericht aan Zijn Vader en aan Zijn leerlingen en het is een voorbede voor eenheid onder de gelovigen. Het gebed wordt hogepriesterlijk genoemd, omdat de hogepriesters beschouwd werden als middelaars tussen God en het Joodse volk. Jezus is door Zijn verlossingswerk de ultieme middelaar voor ons.

Aan dit Bijbelgedeelte moest ik denken nadat mij werd gevraagd een meditatie te schrijven passend binnen het jaarthema van de Maranathakerk: “Eén rond de Bijbel”, met het accent op de Bijbel (voor)leven. In de traditie van de kerk is hier een moeilijk woord aan verbonden: “Heiliging”. Wat betekent dit Christelijke woord eigenlijk? Vandaag de dag wordt het in het dagelijks leven niet of nauwelijks meer gebruikt. Het woord heiliging zegt iets over het apart zetten van de gelovigen in de wereld om het Goddelijke doel na te streven. Het doel is te leven tot eer van God en de mensen om je heen. Zoals Jezus zelf apart is gezet tijdens zijn leven op aarde. Heiliging zegt ook iets over toewijding aan God. Vanuit die toewijding zul je het goede willen doen en steeds weer streven naar het beste voor de mensen om je heen.

In het ‘hogepriesterlijk gebed’ bidt Jezus tot Zijn Vader en geeft Hij aan dat Zijn leerlingen (gelovigen ook vandaag de dag) niet bij de wereld horen, zoals Jezus zelf niet bij de wereld hoort, zie vers 16. Hoe leven wij dan wel? In vers 17 volgt direct het antwoord “Uw woord is de waarheid”. Wij leven door kennis te nemen van de Bijbel en deze als het ware te doorleven. Zodat je ervaart dat God daadwerkelijk in je leven is. In de Bijbel vinden wij de juiste weg om tot de waarheid en ons doel in het leven te komen. In vers 19 zegt Jezus zelf dat Hij zich geheiligd heeft voor ons allen en dat wij door de waarheid geheiligd zijn. Jezus heeft Zich omwille van ons allemaal toegewijd aan de opdracht van Zijn Vader. Wat vraagt dit vandaag van ons?

Wellicht denkt u bij het lezen: “Wat een lastige en moeilijke woorden!”. Laat je overtuigen dat het God zelf is die zich via de Bijbel in ons leven laat zien. Dit alles start juist nu in de Adventstijd. Een tijd van verwachting op weg naar het kerstfeest, waarbij wij gedenken dat God zijn eigen Zoon naar de aarde heeft gestuurd. Tweeduizend jaar geleden kwam hij ter wereld in Bethlehem en werd hij als eerste getoond aan de herders in het veld. Door de komst van Jezus leren wij God beter begrijpen.

Vandaag de dag is de Bijbel het tastbare bewijs van God-met-ons, in de Persoon van Jezus.  Door het lezen van de Bijbel en het verlangen daarnaar te leven zullen wij steeds meer gaan lijken op Hem. Je zult in het dagelijks leven andere keuzes leren maken. Wij worden door het leven vanuit de Bijbel steeds weer apart gezet op de weg van het eeuwige leven. Het is Jezus zelf die het u heeft voorgeleefd en u ook vandaag voorgaat op deze weg. Een goede en gezegende adventstijd toegewenst.

Giel Stomphorst

Deel deze pagina met anderen!