Dit retraiteweekend / kloosterweekend zijn we te gast in stiltecentrum Bethlehem van de Benedictijner Willibrordsabdij even buiten Doetinchem. De Bijbelse betekenis van vrede, shalom,  gaat verder dan de afwezigheid van oorlog. Vrede heeft betrekking op de goede en rechte verhoudingen tussen mensen en in onze verhouding tot onze leefomgeving. Deze...