Begroting 2023 Kerkrentmeesters

Bijgaand vindt u de begroting voor 2023. Deze werd goedgekeurd in de vergadering van het college
van Kerkrentmeesters van 25 oktober 2022 en de vergadering van de grote kerkenraad op 8 november 2022.

De inkomsten en uitgaven zijn voorzichtig ingeschat op basis van het afgesloten boekjaar 2021 en actuele inzichten.
Er wordt een tekort begroot van € 33.100. Daarbij zijn de inkomsten ondanks de hoge inflatie, beperkt verlaagd in relatie tot 2021.
T.o.v. de begroting 2022 zijn ze zelfs nog iets verhoogd.

We zijn uitgegaan van € 210.000 inkomsten uit de kerkelijke bijdrage wat in lijn ligt met de toezeggingen 2022.

De toelichting en de begroting kunt u hier vinden
Let op: De begroting staat op het tweede blad van de bijlage.

Deel deze pagina met anderen!