Jaarthema: Samen op reis

maandthema van november: We reizen met hoop.

Zoals u inmiddels weet, heeft de kerkenraad er goed over nagedacht om voor onze gemeente het jaarthema “Samen op reis” te kiezen.
Maandelijks is er een thema dat we in het licht van dit overkoepelende thema  bespreken en overdenken.
Om u hierbij te helpen, geef ik u een indicatie van alle thema’s waar we naar uitkijken dit jaar:

Samen op reis

 • september 2020 We reizen samen in gebed
 • oktober 2020 We reizen vol verwachting
 • november 2020 We reizen met hoop
 • december 2020 Onze familie dient God tijdens onze reis
 • januari 2021 We reizen met God bij ons werk
 • februari 2021 We luisteren tijdens onze reis
 • maart 2021 We reizen met dienstbare en barmhartige harten
 • april 2021 We reizen met vreugde
 • mei 2021 We reizen met onze gaven
 • juni 2021 We reizen met ons getuigenis
 • juli 2021 We rusten ook tijdens onze reis
 • augustus 2021 We reizen in verwondering

In november praten we en denken we na over HOOP en ik wil graag met jullie wat gedachten delen om over na te denken. De uitnodiging is om over dit thema en Bijbelteksten in gesprek te gaan met uw familie, collega’s op het werk en vrienden.

We reizen met Hoop

Ik geloof dat een van de grootste gaven die God ons heeft gegeven, hoop is. Dat is tenslotte waar zijn beloften voor bedoeld zijn: hoop te wekken. Het geeft ons de mogelijkheid om naar elke situatie te kijken en te weten dat God er doorheen zal komen, hoe het ook mag lijken. Dit is de essentie van wat hoop is.
Als u echter eerlijk bent, kunnen de uitdagingen van het leven soms overweldigend lijken. Ik weet het omdat ik die uitdagingen net als jij heb meegemaakt. Wanneer deze uitdagingen komen, is uw hoop het ding waar ze vaak naar op zoek zijn. Ze proberen je van hoop naar wanhoop te brengen, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Wat is hoop?

Laten we beginnen met te kijken naar wat hoop is vanuit zowel een woordenboekdefinitie als een Bijbelse definitie.
Hoop (woordenboek) – De algemene consensus van alle woordenboekdefinities is dat hoop een gevoel van verwachting is, een verlangen of wens dat een bepaald ding zal gebeuren.
Hoop (Bijbel) – Een Bijbelse definitie van hoop gaat nog een stap verder. Hoop is een verwachting met zekerheid dat God zal doen wat hij heeft gezegd.
Ik hoop dat je het verschil kunt zien. De ene is een wens of verlangen, de andere is een zekerheid of garantie.
Laat me een vers uit de Schrift gebruiken om het punt te illustreren.

“Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien” (Hebreeën 11: 1).

Waarom breng ik dit vers naar voren? Hoop is moeilijk zonder geloof. In wezen heb je hoop omdat je geloof hebt en je hebt geloof omdat je hoop hebt. Je hebt echter niet alleen geloof in geloof of hoop op hoop, daar zit geen echte waarde in. Het belangrijkste is het voorwerp van uw geloof en hoop – dat maakt het verschil.

Belooft u hoop te geven

De verzen die ik met u ga delen, zijn allemaal dingen die God heeft gezegd dat hij voor u zal doen. (Er zijn er trouwens nog veel meer) Denk er tijdens het lezen aan wat hoop is, wetende dat God voor je zal komen.

De hoop op Gods voorziening

“Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of:“Waarmee zullen we ons kleden?” (Mattheüs 6: 31-32).

“In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timoteüs snel naar u toe kan sturen; het zal mij goeddoen te weten hoe het met u gaat. (Filippenzen 4:19).

De hoop op Gods aanwezigheid

” Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.”(Deuteronomium 31: 6).

De hoop op Gods bescherming

“Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.”(Psalm 119: 114).

“Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer”(Psalm 27:5).

De hoop op eeuwig leven

“Van Paulus, dienaar van God, apostel van Jezus Christus, met de opdracht om Gods uitverkorenen tot geloof te brengen en tot de kennis van de ware vroomheid, die hoop geeft op het eeuwige leven dat God, die niet liegt, vóór alle tijden heeft beloofd.”(Titus 1: 1-2).

De hoop op erfenis

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt.”(1 Petrus 1: 3-4).

De hoop op verhoord gebed

“Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.” (1 Johannes 5: 14-15).

God is de basis voor uw hoop.

Een gebed om hoop

Heer, help mij vandaag om mijn volledige hoop en vertrouwen op U te stellen. Help me om nooit de hoop te verliezen, wetende dat u zult komen en zult nakomen wat u namens mij hebt beloofd.

In Jezus naam, Amen

Deel deze pagina met anderen!