Eén rond de Bijbel – De Bijbel blijvend centraal!

‘Paulus verbleef twee jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd’ (Hand. 28:30).

Dit kerkblad verschijnt op de drempel van de zomervakantie. Scholen in de regio midden zijn inmiddels gesloten. Ook binnen bedrijven en organisaties neemt men even afstand van het werk. Tijdelijk afstand nemen heb je nodig om straks weer met nieuwe moed de draad op te kunnen pakken. Ook in kerk liggen in deze periode de activiteiten grotendeels stil. Kringen, clubs, catechese- en taakgroepen groepen hebben het seizoen afgerond. Ook de kerkenraad heeft voor even een ‘lege’ agenda.

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat we in de Maranathakerk het jaarthema hebben afgerond. Vanaf vorig jaar september is er aan ‘Eén rond de Bijbel’ op veel verschillende plekken in de gemeente, aandacht besteed. Spelenderwijs, lezend , etend, luisterend, biddend en zingend kwamen we samen rondom het Woord van God. We deden met elkaar of individueel verrassende vondsten, maar we liepen ook tegen Bijbelteksten aan die vragen opriepen. In alle openheid en eerlijkheid hoorden we ook van elkaar dat structureel Bijbellezen lang niet altijd vanzelf gaat. Bijbellezen vraagt om discipline. Het gaat om lezen, herlezen en doorlezen.

De dagelijks omgang met God, door Woord en Geest, kan niet even tussen neus en lippen door, maar vraagt om tijd, stilte en afzondering. Niek Tramper schrijft hierover het volgende: ‘Door de voortdurende voeding met het Woord van God, door het luisterende leven, verkeer je in een permanente staat van voorbereiding. Het leven overvalt je niet zo onverhoeds, of de stroom van verplichtingen neemt je niet in de houdgreep, omdat er een onwrikbare kern is die je vasthoudt’ (Uit: Het Woord in ons midden, pag. 34).

Hoewel de Bijbel niet kant en klaar uit de hemel is komen vallen, belijden we als christelijke gemeente dat zij van Hogerhand tot ons gekomen is: ‘Nooit is een profetie voortgekomen uit menselijke initiatieven: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest’ (2 Petr. 1:21). De Bijbel is een duidelijk teken dat God het heil en het echte welzijn van Israël en de volken voor ogen heeft. Dat is ook de reden waarom de Bijbel in de christelijke gemeente geen bijrol mag vervullen maar altijd weer de hoofdrol moet krijgen: de Bijbel blijvend centraal!

Een sprekend voorbeeld hiervan lezen we in het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 28. De apostel Paulus is in Rome aangekomen. Daaraan voorafgaand had hij zich verdedigd tegenover Felix, Festus en Agrippa (hfst. 24- 26). Tijdens een van de verhoren beriep Paulus zich op de keizer, waarop Festus zei: ‘U hebt u beroepen op de kiezer, dan zult u ook naar de keizer gaan’ (Hand. 25:12). Eenmaal in Rome en in afwachting van het proces zit de apostel zijn tijd niet uit. Hij gebruikt deze wachttijd om daar in hoofdstad van het Romeinse rijk voortdurend met de Bijbel bezig te zijn. Elke dag is er in de huurwoning van Paulus gelegenheid tot Bijbelstudie. Elke dag klinkt daar de Naam van de Redder van de wereld. In goede en moeilijke dagen liet deze dienstknecht van Jezus Christus de Bijbel niet dicht. Voor ons een sterke aansporing om in dat spoor in de komende tijd verder gaan. Ongeacht welke jaarthema’s er nog gaan komen blijven we ‘Eén rond de Bijbel’. Neem daarom de Bijbel en bidt elke dag, dat je groeien mag in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus (2 Petr. 3:18).

Cock Kroon

Deel deze pagina met anderen!