Activiteiten agenda

Geen evenementen

Kerkdiensten

zondag 5 april 2020 - 09:30 uur
ds. C. Hendriks - (On-line dienst)
Palmzondag
maandag 6 april 2020 - 19:30 uur
dhr. Alex Brinkman (On-line vesper)
Jezus voorgeleid - Marcus 14:53-60
dinsdag 7 april 2020 - 19:30 uur
ds. Bas Jongeneel (On-line vesper)
Jezus verhoord - Marcus 14:61-65
woensdag 8 april 2020 - 19:30 uur
dhr. Cock Kroon (On-line vesper)
Jezus verloochend - Marcus 14:66-72

LET OP! Info ivm Corona virus

Geschreven door Gerda v/d Bunt en Cock Kroon op . Gepost in Uit de kerkenraad

In verband met het corona virus is er vanuit de kerkenraad besloten dat alle activiteiten die plaatsvinden in de kerk per direct worden stop gezet. Denk dan aan de kerkdiensten, clubs, catechese, gespreksgroepen etc. Voorlopig geldt dit voor de periode t/m 6 april a.s. Mocht het nodig zijn deze periode te verlengen dan zullen wij jullie daarover opnieuw informeren.


Let op!!!
De kerkdienst a.s. zondagmorgen zal alleen online via de kerk tv/kerkradio plaatsvinden (klik op deze regel om naar de uitzending te gaan.)

De ochtenddiensten in de komende weken kunt u online volgen.
In deze periode komen de avonddiensten te vervallen.


metkrantopdebank

NB: Namen voor kandidaten ambtsdrager verkiezingen kunnen ingeleverd worden bij de scriba, Kastanjelaan Oost 21 of via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met een vriendelijke groet,
Gerda van de Bunt, Scribaat Maranathakerk Lunteren

LET OP!!!

Als gevolg van de ingrijpende maatregelen om het Coronavirus in te dammen zal het gewone bezoekwerk door de pastoraal medewerkers, ouderlingen en onze kerkelijk werker in de komende weken op een laag pitje staan, zeker als gaat om de meest kwetsbare gemeenteleden. Dit betekent echter niet dat er geen pastorale zorg beschikbaar is.

U kunt 'altijd' met hen contact opnemen indien u vragen of zorgen hebt. Voor crisispastoraat is Cock Kroon beschikbaar. Indien nodig en gewenst zal hij u bezoeken, tevens is hij ook telefonisch en via de email te bereiken (06 112 80 241 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De oproep om juist in deze periode extra naar elkaar om te zien door middel van een belletje of kaartje is wellicht overbodig…

Met vriendelijke groet,
J. (COCK) KROON - Kerkelijk werker

KND Paasproject 22 maart 2020

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2020 03 01 KNDZondag 22 maart: Matteüs 27:11-14 en 19-26 -  Projectthema: Kies je voor Mij?

Pilatus weet dat Jezus onschuldig is. Hij kan Hem niet veroordelen met het Romeinse recht. Jezus is geen verzetsstrijder, maar wil de Joden voorgaan in hun geloven in de HEER. Zo is Hij Koning van de Joden. Pilatus houdt niet aan wat recht is vast, omdat de menigte schreeuwt en omdat hij zijn eigen positie als prefect niet in gevaar wil brengen. Hij redt zich door niet voor Jezus te kiezen en het oordeel aan de priesters en de opgehitste menigte te laten. Hij wast voor dit onrecht zijn handen in onschuld. Pilatus haat Jezus niet, heeft zelfs sympathie voor Hem (Jezus is een rechtvaardige, zoals zijn vrouw hem laat weten), maar weigert daaruit de gevolgen te aanvaarden. Regelmatig wordt van ons gevraagd voor Jezus te kiezen tegen de meerderheid in. Durven we dat, ook als we daardoor misschien zelf risico’s lopen? Durven we ons zijn volgelingen te noemen?

Speciaal kinderprogramma 22 maart

Geschreven door Hester Wijnen op . Gepost in Taakgroep Jeugd

matthijs logoHoi jongens en meisjes,

Hopelijk hebben jullie ondanks het feit dat we niet naar de kerk konden vorige week zondag ook genoten van de video´s van Matthijs Vlaardingerbroek. Ook voor deze week heeft hij weer een super leuk programma gemaakt. Deze zondag kijken we naar het Bijbelverhaal in Genesis 13, waarin Abram en Lot het land verdelen en uit elkaar gaan. Wel toepasselijk in deze coronacrisis: 'Leren delen met elkaar'.

Volgende week zondag gaan we op reis naar Pasen met het Bijbelverhaal van de verloochening van Petrus.

Wat kan je deze zondag verwachten? Een video van ongeveer twintig minuten met het Bijbelverhaal, de poppen en een truc. Daarnaast een leuke YouTube video over delen met wat vragen voor de kinderen, een proefje met chocola, een 'rommelige'opdracht, een leuk spel, een knutsel voor thuis, liedjes om mee te zingen en een creatief gebedsidee om samen als gezin met elkaar voor zorgen rondom de coronacrisis met elkaar te bidden. Dus kijk snel op: www.creatiefkinderwerk.nl. Neem maar eens een kijkje via de link: klik hier Veel plezier!

Mochten er vragen of opmerkingen zijn of willen jullie iets delen? Neem dan gerust contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitstel Seniorenmiddag

Geschreven door Cock Kroon op . Gepost in Uit de kerkenraad

Seniorenmiddag 26 maart – De zeven kruiswoorden

Donderdagmiddag 26 maart a.s. zouden we u ontvangen in het kader van een seniorenmiddag over de zeven kruiswoorden. In verband met alle vergaande maatregelen om het Coronavirus in te dammen zal deze middag helaas op korte termijn geen doorgaan kunnen vinden. Wij hopen dat wij u in een later stadium alsnog hiervoor kunnen ontvangen. Zodra de omstandigheden het toelaten zullen we u daarover informeren.

Daarom ga ik (online) naar de kerk

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Uit de kerkenraad

psalm138‘Ik wil U loven met heel mijn hart, voor U zingen onder het oog van de goden, mij buigen naar Uw heilige tempel, Uw naam loven voor Uw liefde en trouw’ (Psalm 138:1-2).

Zondag 15 maart jl. waren in ons land grotendeels alle kerken gesloten. Achter veel van die gesloten deuren waren kleine groepjes mensen samengekomen om een kerkdienst te houden die op afstand, door middel van het internet, bijgewoond kon worden. Op deze ‘kerkloze’ zondag maakte ik onderdeel uit van een groep van twaalf personen die samenkwam in de Maranathakerk. Voorafgaande aan de dienst signaleerden we een politieauto waaruit men controleerde of de norm van de toegestane hoeveelheid bezoekers, maximaal 100 personen, niet overschreden werd.

Van de gebedsgroep

Geschreven door Caroliene van den Berg op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het Coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Als christenen zijn we niet immuun voor het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich mee brengt. Maar we hoeven ons daar niet door te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.

Romeinen 12: 11 zegt ons “Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd over de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk.

Van de bazaarcommissie

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Bazaar

safe


Als bazaarcommissie hebben we afgelopen dagen gesproken over het wel of niet door laten gaan van de rommelmarkt en bazaar op 18 april.

Hoewel het ons spijt dit mee te moeten delen hebben we toch gemeend te moeten besluiten om de bazaar niet te laten plaatsvinden. Op een later tijdstip informeren we u over het eventueel verzetten naar een andere datum dit jaar dan wel het verplaatsen naar volgend jaar.

Namens de bazaarcommissie,
Wim van Ede

 

Speciaal kinderprogramma

Geschreven door Hester Wijnen op . Gepost in Taakgroep Jeugd

Hoi jongens en meisjes,

Omdat we aanstaande zondag vanwege het Coronavirus niet naar de kerk kunnen heeft Matthijs Vlaardingerbroek van Creatief Kinderwerk

een heel leuk online kinderprogramma geschreven dat we graag met jullie delen.

Neem maar eens een kijkje via de link: klik hier

Deze week is het thema; 'God roept Abram.' Veel kijkplezier!

matthijs logo

KND Paasproject 15 maart 2020

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2020 03 01 KNDZondag 15 maart: Matteüs 26:57-68 Projectthema: Wat zeg je over Mij?

Het uitgangspunt voor het Sanhedrin, de raad van Joodse geestelijk leiders, is eenvoudig: Jezus moet voor het Paasfeest tot zwijgen worden gebracht. Daarvoor zijn alle middelen toegestaan. Je had mogen verwachten dat de priesters en schriftgeleerden de woorden en daden van Jezus serieus namen, dat ze die naast de Schriften legden. Jezus zwartmaken lukt hen echter niet, zodat alleen overblijft dat Jezus zichzelf de Messias, Gods Zoon, noemt. En zo wordt Jezus veroordeeld op de kern van wat Hij verkondigt. Die kun je aannemen en Hem je Verlosser noemen; je kunt die ook afwijzen; dan is Hij een godslasteraar. Een tussenweg is er niet. De vraag aan ons is hoe wij naar Jezus luisteren en wat wij daarna over Hem zeggen. Geloven we wat de Bijbel over Hem zegt? Eren we Hem in onze woorden en daden als christenen? Of zetten we Hem in een kwaad daglicht door wat we zeggen en doen?

Projectbussen 2020

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Taakgroep ZWO

Projectbus definitiefVan de ZWO diakenen

Sinds enige tijd hebben we een nieuw spaardoel voor de projectbussen.
‘KERKEN GEVEN KINDEREN EEN TOEKOMST’ IN MOLDAVIÉ

Via Kerk in Actie willen we de kerken in Moldavië steunen bij hun streven om die kinderen op te vangen, die in armoede en in gebroken gezinnen opgroeien. Zij missen in hun jeugd vaak essentiële zaken, zoals goed en veilig onderdak, gezonde relaties en onderwijs. Moldavië is en klein land tussen Oekraïne en Roemenië en is één van de armste landen van Europa.

Het werkloosheidcijfer is er erg hoog. Wanhopig zoeken volwassenen dan ook werk in het buitenland en laten ze hun kinderen achter onder de hoede van grootouders of andere familieleden. Ook zijn er veel huishoudens waar het oudste kind verantwoordelijk is voor de zorg van de jongere kinderen. Duizenden kinderen groeien zo op in een onveilige situatie, zonder liefde en aandacht van een volwassene, die hen begeleidt naar volwassenheid.
Sinds 2004 vangen plaatselijke kerken in samenwerking met Youth for Christ bovengenoemde kinderen op in een buitenschoolse opvang. De kerken zorgen voor de ruimte en de vrijwilligers. Youth for Christ zorgt ervoor, dat de vrijwilligers worden opgeleid, zodat er een goed educatief programma ligt om mee te werken. Het doel van dit programma is, dat de kinderen zichzelf ontwikkelen en hun talenten ontdekken en leren gebruiken, zodat ze, als ze later volwassen zijn, ze andere keuzes kunnen maken dan hun ouders.

In de centra leren ze hoe groot Gods liefde is, er is aandacht voor hun emotionele en sociale ontwikkeling en er wordt gewerkt aan hun zelfvertrouwen. Ook het aanleren van praktische vaardigheden maakt deel uit van het programma. Alle activiteiten in de dagcentra hebben tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen en tevens proberen de vrijwilligers de contacten binnen de gezinnen weer te herstellen.
In de dagcentra zijn ook faciliteiten en activiteiten voor ouderen, want ook zij vormen een kwetsbare groep in Moldavië. De pensioenen zijn te laag om van te kunnen leven en veel bejaarden staan er alleen voor omdat hun kinderen in het buitenland zijn. Veel ouderen met een handicap of chronische ziekte wonen onder erbarmelijke omstandigheden, vaak zonder stromend water, voedsel, sanitair of verwarming en medische zorg. De bejaarden eten samen met de kinderen die hen zoveel mogelijk helpen en zo merken ze dat hun bijdrage waardevol is. Een win/win situatie kunnen we zeggen.

Actie voedselbank Ede 2020

Geschreven door Henny Neutel op . Gepost in College van diakenen

metlettershelpoprugvoedselbank vrijwilligersDe Voedselbank Ede helpt mensen, die onder het bestaansminimum leven. Elke week komen de deelnemers hun voedselpakket ophalen, op vertoon van een voedselbankpasje en een identiteitsbewijs. Het pasje krijgen de deelnemers nadat ze zich hebben aangemeld via een van de hulpverlenende organisaties waar de voedselbank mee samenwerkt. Deze hulpverleners bepalen op grond van vastgestelde criteria of mensen in aanmerking komen voor hulp en een tijdelijke verstrekking van een voedselpakket.

Maart en April Maranathakerk
Het inzamelpunt is in de hal van de kerk. 's Avonds en op zondag voor kerktijd.
Of overdag als er activiteiten zijn.

Geplande verbouwing

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in College van kerkrentmeesters

Interne verbouwing van onze kerk

Enige tijd geleden we zijn begonnen met het maken van plannen om onze kerk te moderniseren en om de verkeersstromen bij de ochtend diensten wat meer te stroomlijnen. Met name de toiletten maar ook de keuken is erg verouderd en dringend toe aan vernieuwing, daarnaast is duurzaamheid, het verantwoord omgaan met energie en water er de laatste jaren bij gekomen.

Met de volgende doelstellingen zijn we aan de slag gegaan:

  • - Renovatie van de toiletten en keuken.
  • - verbeteren van de verkeerstromen.
  • - Verduurzamen van onze kerk.
  • - Meer garderobe capaciteit.

Op de tekening kunt u zien wat we van plan zijn en in het kort een uitleg hierbij:

Doopcatechese & Doopdienst 19 april

Geschreven door Hester Wijnen op . Gepost in Uit de kerkenraad

KND Paasproject 8 maart 2020

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2020 03 01 KNDZondag 8 maart: Matteüs 26:1-16 - Projectthema: Wat geef je Mij?

Simon bedankt Jezus met een maaltijd voor de genezing van huidvraat. Een goed gebaar. Ook een vrouw toont haar dankbaarheid aan Jezus. Zeer kostbare olie giet ze uit over zijn hoofd. De leerlingen vinden dat verspilling; het vele geld had beter aan de armen kunnen worden besteed. Jezus is het daarmee niet eens. Hij kijkt niet naar de grootte van het geschenk, maar naar de bedoeling. De vrouw heeft zich in Christus ingeleefd; Hij is alles voor haar. Als je weet dat je verlost bent door Christus, wat geef je Hem dan? Je geeft jezelf, jouw onvoorwaardelijke liefde, of je nu rijk bent of arm, gezond of ziek, oud of jong.. Als jij uit dankbaarheid voor zijn liefde jezelf geeft, wordt ieder geschenk voor Christus, duur of goedkoop, kostbaar in Gods ogen.